søndag den 23. december 2018

Kort tur i Sundet


Igår var Jeg en tur i Skovshoved for at fiske lidt Havørred sammen med Buller.. Jimmie I Smølfen troppede også op. 
Desværre kom vi aldrig ud af havnehullet, da motoren ikke kørte rigtigt, så Buller og Jeg måtte hive båden på trailer igen og tage den lange vej hjem.

Jeg kørte båden direkte i firmaet for at finde problemet og det viste sig også hurtigt at være den ene karburator der ikke fik benzin.
Nu får vi lige lavet et ekstra service på den gamle Yamaha, sådan at vi ikke står i samme situation igen. 

Vi plejer ellers at være godt opmærksomme på motoren, men den har nok følt sig tilsidesat pga. nye Lowrance apparater, så den lige skulle markere sig.. 😀😂

Fiskeriet var I øvrigt dårligt for dem jeg talte med, så vi gik måske ikke glip af det store. 
Vi prøver igen i nærmeste fremtid. 

fredag den 21. december 2018

Lowrance HDS LIVE

Lowrance HDS LIVE 12" og 9" og Sonichub er modtaget og nu monteret.. 😀👍

Vi tager en prøvetur med hele setupet imorgen, så følg med på vores Facebook side 😁

søndag den 16. december 2018

Hurtig tur i Poppelsøen

Jeg var en hurtig tur i Poppelsøen forleden dag. 
5 Stør på 2 timer - ingen store

tirsdag den 11. december 2018

Julegave Konkurrence

Hop ind på vores Facebook side og deltag i konkurrencen om en Lowrance Fishhunter 3D og en håndfuld kvalitetsblink 

Se her til højre, for at se vores Facebook side 😀

mandag den 3. december 2018

Juleafslutning SSK

Juleafslutning hos Sjællands Småbådsfiskeklub.

Imponerende tilslutning som altid og flotte lodtrækningspræmier. 🎁🎅

Det blev til en 4 plads i klubmesterskabet.
Team "Old-boys" 1. Jimmy, 2. Jørgen og 3. Thorkild 😉 har været skarpe i år - Tillykke herfra.. 

Vi klør på igen næste år 👌😀

onsdag den 21. november 2018

Øresund 18 Nov 2018

Buller og Jeg var en tur ude og trolle Havørreder og Torsk
Fine Torsk og enkelte Havørred 👍

søndag den 4. november 2018

tirsdag den 30. oktober 2018

torsdag den 18. oktober 2018

Tur til Brynshøj Put & Take

Jeg fik mulighed for et 7 timers besøg i Brynshøj Put & Take idag.
En sø jeg gerne har ville besøge i mange år, men ikke rigtig har fået tid til.

Fuld knald på den første del af dagen, men da solen slog igennem gik det lidt i stå.
Jeg brugte en del timer på at jagte et par 5-6 kgs Guldørred, som jeg desværre ikke kunne få til at hugge.

4 fisk med hjem og ihvertfald det dobbelte i kontakter/mistede fisk.

Jeg fik fisk på Flue, spinner og Jig


Super sø, der sagtens kan tåle besøg igen

onsdag den 3. oktober 2018

Bom-anlæg fjernes i Vordingborg Kommune, herunder Klintholm Havn

Foto: Lars Christensen

Ifølge nedestående refarat, bliver bommene i bla. Klintholm Havn fjernet

Der står også lidt beskrevet om priser i 2019Se afsnit 8 på dette link, eller læs sagsfremstillingen herunder.

Sagsfremstilling:

Bommene ved lystbådehavnenes slæbesteder blev sat i drift i januar 2017.
Siden har der været tilbagevendende tekniske problemer, særligt på de lange slæbesteder i Masnedsund og Klintholm.
Desuden har der generelt i havnene være problemer afledt af hærværk eller obstruktion.
Periodevis har det været muligt at opnå nogenlunde stabil drift på de korte slæbesteder, men fotocellerne, der styrer, hvornår bommene går i, har til stadighed været meget udsatte alle steder.

Udvalget for Plan og Teknik vedtog derfor på mødet den 31. januar 2018,at disse fotoceller blev
udskiftetmed sløjfer i vejbanen.
Det skete, fordi fotocellerne blev identificeret som årsagen til problemet.
Administrationen indgik på den baggrund aftale med den oprindelige leverandør af
bommene om levering af en samlet løsning med sløjfer og tilhørende styringsenheder.
Med leverandøren tæt på processen var der også en entydig ansvarlig for idriftsættelsen.
Leverandøren foretog en gennemgang af alle bomanlæggene og forsikrede, at han kunne levere stabil
drift med et sløjfe-system, som ville være mindre udsat end fotocellerne.
Sløjferne blev monteret i juli 2018.
Herefter begyndte en bølge af driftsproblemer på stort set alle bomanlæg.
Leverandøren hævdede, at problemet lå i standeren til betaling.
Derfor blev leverandørerne af begge systemer tilkaldt til sammen at installere og indstille systemet.
Problemerne med driften fortsatte dog med bl.a. bomme, der gik op uden påvirkning, bomme, der ikke gik i efter passage og bomme, der gik op ved påvirkning med væsentlig mindre mængder metal end en bil/anhænger (eksempler med cykel og benprotese).
Havnefogederne har konstateret, at betalingsstanderne giver et korrekt startsignal til
bomsystemet.
Fejlen ligger således i selve bomsystemet, i sløjferne og styringsenhederne.
Leverandøren fastholder, at han har leveret og idriftsat systemet.
Han mener, at Vordingborg Kommune selv må sørge for at indstille systemets følsomhed, så bommene ikke åbner på forkerte tidspunkter.
Administrationen har dog flere gange skriftligt gjort gældende, at virksomhedens tilbud
omfattede montage, tilkobling og indkodning af systemet.
På trods af gentagne rykkere har leverandøren fortsat ikke som lovet, leveret en udførlig skriftlig manual for betjening og problemløsning på bommene.
Desuden er bommene fortsat meget udsat for hærværk og obstruktion.

Administrationen vil derfor foreslå, at bommene helt fjernes, og der i stedet indføres et system, hvor
der i havnenes BEAS-automater kan købes årskort og dagsbillet til brug af slæbestæderne.
Havneadministrationen på den enkelte havn vil føre kontrol med, at brugerne af slæbestæderne har
betalt.
Som en midlertidig løsning foreslås det, at brugerne i resten af 2018 kan købet et månedskort
til 100 kr. pr. måned.
Administrationen anser det ikke for realistisk, at leverandøren inden for en overskuelig periode kan
levere et driftssikkert system.
Det vurderes derfor, at købet kan hæves.
Det betyder, at leverandøren kan fjerne leveret udstyr, og at kommunen ikke udbetaler de 85.959 kr., som montering og indstilling af systemet ifølge aftalen ville koste.
Alternativt kan administrationen forsøge at indgå et forlig om betaling af en del af beløbet og tilbud om, at leverandøren også kan fjerne bomanlægget med henblik på at bruge det som reservedele.
Det vil være mere arbejdskrævende at skulle gå tilbage til manuel kontrol af betaling.
Men set i lyset af de meget store driftsproblemer med bomanlæggene, som desværre må forventes at fortsætte, vil en manuel løsning dog være at foretrække.
Det vil tillige give en bedre stemning på havnen for både brugere og ansatte og blive opfattet som et meget positivt signal, hvis bommene helt fjernes.

Bomanlæggene er i sin tid finansieret over anlægspuljen 2016 med 110.005 kr.
Indkøb af sløjfer s skulle have været finansieret over anlægspuljen 2018.


Administrationen indstiller,

at købet af sløjfer og styreenheder hæves. Betaling for købet på 85.959 kr. udbetales ikke

at samtlige bomanlæg i slæbestederne fjernes

at brugere af slæbesteder kan købe et månedskort til brug af slæbestæderne i november og
december til 100 kr. pr. måned.

Fra 1. januar 2019 vil der i BEAS-automaterne kunne købes
et årskort til 830 kr. eller dagsbillet til 155 kr

søndag den 30. september 2018

Klubmesterskab SSK -Artsfiskeri

Så er endnu en afd. i klubmesterskabet med SSK afsluttet og denne gang var det artsfiskeri fra Helsingør der stod på tapetet.
Super underholdene fiskeri og endnu sjovere når de fisk man fisker efter, rent faktisk gider at lege med.
Personligt var målet at vinde, da jeg har brug for point i klubmesterskabet for at indhente Jimmy og Jørgen, der ligger foran mig, så jeg havde høje forventninger. (Se stillingen her)
I år har vi desværre ikke nået at testfiske op til pga. et travlt fiske-program, så vi tog den lidt på rutinen og det gik også ok, trods alt.

Skippermøde


Starten gik kl. 7 og som de første ude af havneindløbet, gik vi direkte på Lappen, for at fiske Hvar og det inden den først time, lå der en ok Slethvar, et par hidsige Skrubber og en ok Torsk i kassen.
Vi gav den en times tid mere i håbet om nogle flere Hvar, så Søren også havde en Hvar at veje ind.


Det lykkedes dog ikke, så vi trak ned mod Disken for at få de andre flade-arter og det lykkedes også. Super flotte Rødspætter, enkelte Isinger, mange små Hvilling og enkelt lille Lubbe (tror jeg det var) ;-)
Desværre falmede håbet om en Knurhane, da det ikke lykkedes at få den på Disken i første omgang.

Vi tog turen ned på nord/vest-revet imens frokosten blev indtaget og der fandt vi bunker af store Sild og små sej og et par gode Makreller. Desværre var Sej´ne for små, og vi kunne ikke finde Torskene i de kæmpe silde-stimer
Tilgængæld tror jeg at Søren snart inviterer på røget Sild, for hold op hvor var der mange. :-D

Vi tog tilbage på Disken for at lave et sats mere på Knurhanen og den fik vi også en hver af, dog bare for små begge 2.

Til slut tog vi tilbage på Lappen, for at køre et par Tobis-setup, imens vi rensede fisk.
Når man kun har én dag, stoler jeg ikke nok "endnu" på de små knolde rundt omkring, til at satse tid på det, men det skal der måske arbejdes lidt på :-D

Jeg Martin blev nr. 3, med 7 arter indvejet. Desværre var Sej, Hvilling, Knurhane og den der Lubbe for lille, så det kunne ikke blive til mere.

De indvejede fisk

Da jeg havde Torsken og Slethvarren, droppede Søren helt at veje ind, men set i bakspejlet tror jeg godt at han kunne have været kommet omkring top 10, når man hørte hvad dem deromkring havde fanget.

Endnu en skøn dag på vandet til et Klubmesterskab - Tak til Mikkel, John og Sjællands Småbådsfiskeklub for et dejligt arrangement.

onsdag den 29. august 2018

Juniortur med SSK 2018

I weekenden var min datter Kira og Jeg med til Sjællands Småbådsklub's årlige fiskekonkurrence for børn, som debutanter.
Vi havde inviteret Bjørn fra Team Terkel og hans datter Freja med.

Kira og jeg tog afsted Fredag for at tage en overnatning i båden, så vi kunne være klar til Lørdag morgen. Om aftenen grillede vi med de andre der også var mødt op.


Lørdag gik starten kl. 8 og vi startede med fladfiskeriet da vejret ikke var til at fiske midt i sundet med 2 på 6 år i båden.
Vi væltede os i fine Skrubber op til 800 gram, men vi kunne desværre ikke få Ising eller Rødspætter på de pladser, så vi sejlede videre til nogle Torskepladser, der også gav nogle Torsk til indvejning.


Vi skulle være i havn kl. 14 og Kira og Freja kunne indveje en Torsk og en Skrubbe hver, som gav del i det fine præmiebord sponsoreret af HondaShoppen
Efter præmieuddelingen stod den på krabbefiskeri, med efterfølgende krabbevæddeløb som desværre var lidt tamt, da der hang en stor regnsky over os og et par sure sejlere der skulle have deres jolle på land. 


Super arrangement som vi helt sikkert er med til næste år 👍

søndag den 12. august 2018

Tur i Poppelsøen - Igen

Da det ikke var vejr til den oprindelige Makreltur i Sundet, smuttede Kira og Jeg i Poppelsøen sammen med Team Terkel og datter Freja.
Vi fik 5 Stør på land idag, med største fisk til Ronnie på 11 kg.
Hyggelig tur med ungerne, der hyggede sig trods regnvejr 😀torsdag den 9. august 2018

Fyraftenstur i Poppelsøen

Jeg så lige et snit til lidt fyraftensfiskeri i Poppelsøen sammen med Buller
På 2 timers fiskekort blev det til 2 fisk på land til mig.
Den ene en Beluga og den anden en Diamant. Begge omkring 120 cm så et forsigtigt bud 10-12 kg. Smed en mere i samme størrelse og så 4 nap udover, som smuttede. 😬
Så savner du lidt fiskefight i storbyens "oase", så er Stør'en til at få i tale... 😜lørdag den 21. juli 2018

Tur på Taarbæk Rev

Vi nåede en times fiskeri på Taarbæk rev idag, før ungerne ikke gad mere 😀
Fint fiskeri, kun Skrubber og de mangler lige lidt størrelse endnu 👍