søndag den 4. november 2018

tirsdag den 30. oktober 2018

torsdag den 18. oktober 2018

Tur til Brynshøj Put & Take

Jeg fik mulighed for et 7 timers besøg i Brynshøj Put & Take idag.
En sø jeg gerne har ville besøge i mange år, men ikke rigtig har fået tid til.

Fuld knald på den første del af dagen, men da solen slog igennem gik det lidt i stå.
Jeg brugte en del timer på at jagte et par 5-6 kgs Guldørred, som jeg desværre ikke kunne få til at hugge.

4 fisk med hjem og ihvertfald det dobbelte i kontakter/mistede fisk.

Jeg fik fisk på Flue, spinner og Jig


Super sø, der sagtens kan tåle besøg igen

onsdag den 3. oktober 2018

Bom-anlæg fjernes i Vordingborg Kommune, herunder Klintholm Havn

Foto: Lars Christensen

Ifølge nedestående refarat, bliver bommene i bla. Klintholm Havn fjernet

Der står også lidt beskrevet om priser i 2019Se afsnit 8 på dette link, eller læs sagsfremstillingen herunder.

Sagsfremstilling:

Bommene ved lystbådehavnenes slæbesteder blev sat i drift i januar 2017.
Siden har der været tilbagevendende tekniske problemer, særligt på de lange slæbesteder i Masnedsund og Klintholm.
Desuden har der generelt i havnene være problemer afledt af hærværk eller obstruktion.
Periodevis har det været muligt at opnå nogenlunde stabil drift på de korte slæbesteder, men fotocellerne, der styrer, hvornår bommene går i, har til stadighed været meget udsatte alle steder.

Udvalget for Plan og Teknik vedtog derfor på mødet den 31. januar 2018,at disse fotoceller blev
udskiftetmed sløjfer i vejbanen.
Det skete, fordi fotocellerne blev identificeret som årsagen til problemet.
Administrationen indgik på den baggrund aftale med den oprindelige leverandør af
bommene om levering af en samlet løsning med sløjfer og tilhørende styringsenheder.
Med leverandøren tæt på processen var der også en entydig ansvarlig for idriftsættelsen.
Leverandøren foretog en gennemgang af alle bomanlæggene og forsikrede, at han kunne levere stabil
drift med et sløjfe-system, som ville være mindre udsat end fotocellerne.
Sløjferne blev monteret i juli 2018.
Herefter begyndte en bølge af driftsproblemer på stort set alle bomanlæg.
Leverandøren hævdede, at problemet lå i standeren til betaling.
Derfor blev leverandørerne af begge systemer tilkaldt til sammen at installere og indstille systemet.
Problemerne med driften fortsatte dog med bl.a. bomme, der gik op uden påvirkning, bomme, der ikke gik i efter passage og bomme, der gik op ved påvirkning med væsentlig mindre mængder metal end en bil/anhænger (eksempler med cykel og benprotese).
Havnefogederne har konstateret, at betalingsstanderne giver et korrekt startsignal til
bomsystemet.
Fejlen ligger således i selve bomsystemet, i sløjferne og styringsenhederne.
Leverandøren fastholder, at han har leveret og idriftsat systemet.
Han mener, at Vordingborg Kommune selv må sørge for at indstille systemets følsomhed, så bommene ikke åbner på forkerte tidspunkter.
Administrationen har dog flere gange skriftligt gjort gældende, at virksomhedens tilbud
omfattede montage, tilkobling og indkodning af systemet.
På trods af gentagne rykkere har leverandøren fortsat ikke som lovet, leveret en udførlig skriftlig manual for betjening og problemløsning på bommene.
Desuden er bommene fortsat meget udsat for hærværk og obstruktion.

Administrationen vil derfor foreslå, at bommene helt fjernes, og der i stedet indføres et system, hvor
der i havnenes BEAS-automater kan købes årskort og dagsbillet til brug af slæbestæderne.
Havneadministrationen på den enkelte havn vil føre kontrol med, at brugerne af slæbestæderne har
betalt.
Som en midlertidig løsning foreslås det, at brugerne i resten af 2018 kan købet et månedskort
til 100 kr. pr. måned.
Administrationen anser det ikke for realistisk, at leverandøren inden for en overskuelig periode kan
levere et driftssikkert system.
Det vurderes derfor, at købet kan hæves.
Det betyder, at leverandøren kan fjerne leveret udstyr, og at kommunen ikke udbetaler de 85.959 kr., som montering og indstilling af systemet ifølge aftalen ville koste.
Alternativt kan administrationen forsøge at indgå et forlig om betaling af en del af beløbet og tilbud om, at leverandøren også kan fjerne bomanlægget med henblik på at bruge det som reservedele.
Det vil være mere arbejdskrævende at skulle gå tilbage til manuel kontrol af betaling.
Men set i lyset af de meget store driftsproblemer med bomanlæggene, som desværre må forventes at fortsætte, vil en manuel løsning dog være at foretrække.
Det vil tillige give en bedre stemning på havnen for både brugere og ansatte og blive opfattet som et meget positivt signal, hvis bommene helt fjernes.

Bomanlæggene er i sin tid finansieret over anlægspuljen 2016 med 110.005 kr.
Indkøb af sløjfer s skulle have været finansieret over anlægspuljen 2018.


Administrationen indstiller,

at købet af sløjfer og styreenheder hæves. Betaling for købet på 85.959 kr. udbetales ikke

at samtlige bomanlæg i slæbestederne fjernes

at brugere af slæbesteder kan købe et månedskort til brug af slæbestæderne i november og
december til 100 kr. pr. måned.

Fra 1. januar 2019 vil der i BEAS-automaterne kunne købes
et årskort til 830 kr. eller dagsbillet til 155 kr

søndag den 30. september 2018

Klubmesterskab SSK -Artsfiskeri

Så er endnu en afd. i klubmesterskabet med SSK afsluttet og denne gang var det artsfiskeri fra Helsingør der stod på tapetet.
Super underholdene fiskeri og endnu sjovere når de fisk man fisker efter, rent faktisk gider at lege med.
Personligt var målet at vinde, da jeg har brug for point i klubmesterskabet for at indhente Jimmy og Jørgen, der ligger foran mig, så jeg havde høje forventninger. (Se stillingen her)
I år har vi desværre ikke nået at testfiske op til pga. et travlt fiske-program, så vi tog den lidt på rutinen og det gik også ok, trods alt.

Skippermøde


Starten gik kl. 7 og som de første ude af havneindløbet, gik vi direkte på Lappen, for at fiske Hvar og det inden den først time, lå der en ok Slethvar, et par hidsige Skrubber og en ok Torsk i kassen.
Vi gav den en times tid mere i håbet om nogle flere Hvar, så Søren også havde en Hvar at veje ind.


Det lykkedes dog ikke, så vi trak ned mod Disken for at få de andre flade-arter og det lykkedes også. Super flotte Rødspætter, enkelte Isinger, mange små Hvilling og enkelt lille Lubbe (tror jeg det var) ;-)
Desværre falmede håbet om en Knurhane, da det ikke lykkedes at få den på Disken i første omgang.

Vi tog turen ned på nord/vest-revet imens frokosten blev indtaget og der fandt vi bunker af store Sild og små sej og et par gode Makreller. Desværre var Sej´ne for små, og vi kunne ikke finde Torskene i de kæmpe silde-stimer
Tilgængæld tror jeg at Søren snart inviterer på røget Sild, for hold op hvor var der mange. :-D

Vi tog tilbage på Disken for at lave et sats mere på Knurhanen og den fik vi også en hver af, dog bare for små begge 2.

Til slut tog vi tilbage på Lappen, for at køre et par Tobis-setup, imens vi rensede fisk.
Når man kun har én dag, stoler jeg ikke nok "endnu" på de små knolde rundt omkring, til at satse tid på det, men det skal der måske arbejdes lidt på :-D

Jeg Martin blev nr. 3, med 7 arter indvejet. Desværre var Sej, Hvilling, Knurhane og den der Lubbe for lille, så det kunne ikke blive til mere.

De indvejede fisk

Da jeg havde Torsken og Slethvarren, droppede Søren helt at veje ind, men set i bakspejlet tror jeg godt at han kunne have været kommet omkring top 10, når man hørte hvad dem deromkring havde fanget.

Endnu en skøn dag på vandet til et Klubmesterskab - Tak til Mikkel, John og Sjællands Småbådsfiskeklub for et dejligt arrangement.

onsdag den 29. august 2018

Juniortur med SSK 2018

I weekenden var min datter Kira og Jeg med til Sjællands Småbådsklub's årlige fiskekonkurrence for børn, som debutanter.
Vi havde inviteret Bjørn fra Team Terkel og hans datter Freja med.

Kira og jeg tog afsted Fredag for at tage en overnatning i båden, så vi kunne være klar til Lørdag morgen. Om aftenen grillede vi med de andre der også var mødt op.


Lørdag gik starten kl. 8 og vi startede med fladfiskeriet da vejret ikke var til at fiske midt i sundet med 2 på 6 år i båden.
Vi væltede os i fine Skrubber op til 800 gram, men vi kunne desværre ikke få Ising eller Rødspætter på de pladser, så vi sejlede videre til nogle Torskepladser, der også gav nogle Torsk til indvejning.


Vi skulle være i havn kl. 14 og Kira og Freja kunne indveje en Torsk og en Skrubbe hver, som gav del i det fine præmiebord sponsoreret af HondaShoppen
Efter præmieuddelingen stod den på krabbefiskeri, med efterfølgende krabbevæddeløb som desværre var lidt tamt, da der hang en stor regnsky over os og et par sure sejlere der skulle have deres jolle på land. 


Super arrangement som vi helt sikkert er med til næste år 👍

søndag den 12. august 2018

Tur i Poppelsøen - Igen

Da det ikke var vejr til den oprindelige Makreltur i Sundet, smuttede Kira og Jeg i Poppelsøen sammen med Team Terkel og datter Freja.
Vi fik 5 Stør på land idag, med største fisk til Ronnie på 11 kg.
Hyggelig tur med ungerne, der hyggede sig trods regnvejr 😀torsdag den 9. august 2018

Fyraftenstur i Poppelsøen

Jeg så lige et snit til lidt fyraftensfiskeri i Poppelsøen sammen med Buller
På 2 timers fiskekort blev det til 2 fisk på land til mig.
Den ene en Beluga og den anden en Diamant. Begge omkring 120 cm så et forsigtigt bud 10-12 kg. Smed en mere i samme størrelse og så 4 nap udover, som smuttede. 😬
Så savner du lidt fiskefight i storbyens "oase", så er Stør'en til at få i tale... 😜lørdag den 21. juli 2018

Tur på Taarbæk Rev

Vi nåede en times fiskeri på Taarbæk rev idag, før ungerne ikke gad mere 😀
Fint fiskeri, kun Skrubber og de mangler lige lidt størrelse endnu 👍

tirsdag den 22. maj 2018

SSK Klubmesterskab "24 timer" 19-20 Maj 2018

Oprindelig skulle jeg have været til Hasslø for at fiske vandrelaks, men pga. vores downrigger uheld sidste weekend i Simris, droppede jeg den idé.
Faktisk havde jeg lagt trollingen på hylden for denne sæson, men da vejrudsigten lige pludselig så flot ud, øjnede jeg en fin chance for at tage min 6 årige datter med på fisketur.

Der blev sendt en tilmeldingsblanket til SSK´s 3 afd. af klubmesterskabet, som er en 24 timers konkurrence fra Rødvig, med start kl 12.00 Lørdag og slut Søndag kl. 12.00.

Perfekte forhold til en hyggetur med datteren.

Vi kom til havnen 11.20 og skyndte os at smide båden i vandet, for så at være klar til skippermøde lidt før starten kl.12.00Starten gik kl 12.00 hvor man sagtens kunne høre de teams der skulle Smygme-pladserne, Nordlige Kriegers eller syd for møllerne for at fiske Laks, lukke op for motorene ude foran havnen.

Vi selv tog det selv helt roligt og brugte lidt tid på at pakke båden. Vi sejlede ud og satte grej på 20 meter kurven, for så at gå ind i bugten. Det samme gjorde Team Zanada, da de lå en halv sømils penge bag os. 6-8 andre både tog samme retning, bare inde på 10 meter kurven, så der blev afsøgt noget vand.
Men timerne gik og vi hørte kun om et par enkelte Havørreder og så gik der meldinger om et par Laks fra de både der var gået langt ud, så ikke noget vildt.
Hen på eftermiddagen blev det rigtig Køge Bugt vejr, med en dum krabbe-sø, så Kira måtte kæmpe lidt med noget søsyge, så derfor trak vi stikket for at gå i havn for at hygge og grille noget mad.

Vi fik 6 Hornfisk og en Torsk.

 Hen på aftenen gik der hygge i den med en stribe af de andre Teams og der blev udvekslet fangster, teorier og idéer .

Kira fandt sig også et par nye legekammerater i Thomas "SkipperPiben" 2 døtre.. :-D 


Næste morgen vågnede jeg kl. 5, en hel time før vækkeuret var sat til - Kira var overhoved ikke til at få liv i, så telefonen blev fundet frem og der blev kigget vejrudsigt, strømforhold og søkort til dagens fiskeri.
Ved 6 tiden kunne jeg ikke trække den længere så jeg fik gjort klart skib, og satsede på at Kira kunne sove et par timer endnu, mens jeg sejlede ud for at fiske lidt.
Derfor blev den oprindelige plan om et sats ved "De gule bøjer" også droppet og istedet blev grejet sat lige ude foran havnen, med Lowrance Autopiloten sat til at holde sig på 14 meter vand langs Stevns Klint.


En lille times tid efter faldt første hug på Dipsyén og da Kira "heldigvis" var stået op der, kunne hun, med lidt hjælp, trække sin første Havørred op.

Kira med Havørred 46cm
(Desværre har kameraet fokuseret på baggrunden - øv øv)

En lille Havørred på 46 cm, desværre ikke stor nok til at indveje i konkurrencen, da SSK kører med internt mindstemål 50 cm. 
Men Kira var fast besluttet på at den skulle med hjem :-D 

Jeg besluttede at holde os i området og en times tid senere huggede en Havørred med lidt bedre udløb, som desværre stod af efter et par minutter.

Spottet gav 4 Havørreder, men ingen af dem der kom i båden var over de 50 cm, som det kræves for at kunne indvejes.

Dog kom der et tungt hug på sideplaneren fisket med et Abu Hammer 20 grams blink i Kobber/rød, efter en Kusamo og jeg kunne godt mærke at det var god fisk. Den tog et par hundrede fod, men stod egentlig bare mere tungt.
Jeg tog farten af båden og fisken kom tæt på, hvor den skiftede side og løb ind i Dipsyen, som jeg heldigvis kunne guide den uden om, men så kom kunsten i at nette en fisk på +90 cm i et Ørred-net.

Jeg har heldigvis lidt træning, fra den gang Søren´s 11 kgs Øresunds-laks også skulle nettets i et Ørred-net, så den sad der i første hug. ;-) :-D


Efter Laksen ville Kira gerne i havn, men med det fiskeri vi havde haft indtil videre måtte der lokkes med slik og flere lommepenge, for at jeg kunne få lov at fiske den sidste times tid inden vi skulle ind til indvejning kl. 12.00 og heldigvis accepterede hun.. :-D 

Der skete dog ikke mere, men det var også helt fint.. ;-) 

Vi sejlede i havn, hvor Preben fra "Team Proppen" kunne hjælpe os med et parade foto på havnen og derefter stod den på indvejning.
Vores Stevns-Laks vejede 8 kg og var konkurrencen´s største fisk, men da Team Lima havde en 7 kgs laks fra Møllerne + en 2-3 kgs Havørred, fik de flere point og derved løb de med sejren. 
Vi fik en 3 plads som gav et gavekort på 500,- og mere vigtigt, point på klubmester-kontoen 👍

Derefter kunne vi ellers slutte af med en tur på stranden sammen med Thomas "SkipperPiben" og hans piger... 

Super weekend :-D